Gerduberg - IJsland
Gerduberg – IJsland

Onverstoorbaar staan de Zuilen van gestold Vuur tussen Hemel en Aarde,
reikend vanuit het levengevende binnenste van de Aarde omhoog
zijn ze de Stille getuigen van Nieuw Leven, Nieuwe Vormen, van Nieuwe Structuren

Wanneer je mijn schrijfsels al wat langer volgt, dan is je waarschijnlijk opgevallen, dat ik graag onderweg ben met een Reisthema. Dat helpt mij om Aandachtig te leven en om aan te schakelen op grotere, universele Bewegingen. Meest dient het Reisthema zich aan in mijn Stille Moment. Zo ook dat voor 2016, ik nodigde het uit in de context van de Tzolkin, één van de Natuurlijke kalenders van de Maya’s.
Wat zou er verschijnen na het Reisthema van 2015 In Beweging zijn?
Reis gerust mee!

Waar zijn we aangekomen?
Ofschoon steeds meer mensen in zichzelf meer eenheid ervaren, zie ik om mij heen, dat de tegenstellingen zich steeds duidelijker aan ons vertonen: arm versus rijk, westerse versus Arabische cultuur, ‘normen en waarden’ versus barbarij, ‘Den Haag’ versus de dagelijkse beleving van de werkelijkheid, voelen versus denken, vul maar aan.
Het lijkt wel alsof we ons bijna niet meer anders kunnen uitdrukken dan in tegenstellingen. Wordt het vreemde, de ander, steeds meer als tegengesteld ervaren?
Ik zie, dat het denken in deze tegenstellingen de afstanden vergroot, het vreemde en de ander tot ‘ding’ maakt: een abstractie aanbrengt, waarmee het rustiger leven is dan het toelaten van het vreemde en de ander. De andere wereld dan de jouwe wordt daarmee steeds moeilijker en ongemakkelijker te bewandelen. En vise versa: ook je eigen wereld is moeilijker te bewandelen voor de ander.
Tegelijkertijd valt er temidden van het uiteendrijven van deze werelden een gat, een bres, een interessante Tussenruimte.

Nieuwe ronde, nieuwe prijzen
De eerste van januari luidt het jaar van de 13-Hemelwandelaar aan. Een jaar lang reizen we doorheen een doorgangsgebied van zich steeds verder van elkaar verwijderende werelden, zoekend naar nieuwe Betekenis van de Ruimte die daardoor ontstaat.
Met deze zgn Jaardrager zullen we veel transformaties beleven, het zal veel vasthoudendheid en commitment vragen om voorwaarts te gaan, en bovenal moed en lef om andere denkwerelden en leefwerelden toe te staan, toe te laten, èn binnen te gaan, dan die welke we gewend zijn.
Het doorgangsgebied tussen werelden is niet eenvoudig als je niet weet HOE daar te reizen.
We zullen echter de Wind mee hebben om te doordenken, doorleven en doorsnappen HOE we groeizaam met de tegenstellingen en dit doorgangsgebied kunnen omgaan: ze onder ogen zien, beseffen dat we er onderdeel van zijn en dat we ons er mee dienen te verhouden: face reality.

Paradox
Het uiteendrijven van de werelden zien we vaak als problematisch: de verbindingen gaan los, alles komt op afstand, we raken ons padje kwijt, bekende patronen en verbanden verdwijnen achter de horizon (zie 2015) en we hebben moeite met wiebeligheid, onbestemdheid en controleverlies. Het is belangrijk om hier de grote Waarde en Winst te zien van het uiteendrijven: in de Ruimte die er ontstaat tùssen de werelden dáár dient zich een andere, nieuwe realiteit aan. Daar moeten we zijn.

Hemelwandelaar

Onverstoorbaar staan de Zuilen van gestold Vuur tussen Hemel en Aarde,
reikend vanuit het levengevende binnenste van de Aarde omhoog
zijn ze de Stille getuigen van Nieuw Leven, Nieuwe Vormen, van Nieuwe Structuren
schakel tussen uitersten,
tussen gezichten van hetzelfde
Tijdloos, emotieloos
Het hologram van tussen werelden,
Kijken mij aan
(minisaga Gerduberg – IJsland2012)

Omdat de energie van de Hemelwandelaar graag in de Ruimte tussen de tegenstellingen verblijft, kent hij als geen ander de omgang met impasses. Hij doet dat voorbij emoties en standvastig. Haast koud aanvoelend, omdat hij zich niet verbindt met alle chaos en emo-smog.
Totdat je de energie leert kennen: subtiel, liefdevol, frisse energie uit de toekomst. Een Lichtjesbrenger, meester in The Cold Eye en Helderheid.
De Hemelwandelaar helpt ons om vanuit de Ruimte tussen de Tegenstellingen, de Tussenruimte, de andere werelden te bewandelen en te bereizen, daar stééds het bericht uit de toekomst beLichamend.
Hij zet ons aan om onze gangbare opvattingen, patronen en identificaties te laten varen. Ga op Avontuur: Wanneer je onbekende gebieden gaat verkennen, zul je merken dat ook je denkbeelden gaan veranderen. Verlaat je oude zwerm van vrienden eens, trek jezelf eens voor het gat en doe een 180-graden experiment. Zo wordt je een skywalker!

Toon 13
Toon 13 is geen gemakkelijke toon: aan het einde van de cyclus van 13 tonen lijkt alles tot stilstand te komen. Het is een wachten, verduren, verder dragen, vertrouwen, toestaan, meedragen van al het beleefde tot een volgende Geboorte, die weer met toon 1 begint.
In al deze Rust en Ruimte ligt een verbinding met het universele principe op ons te wachten om een kusje te geven.
Wanneer je je hier aan overgeeft zijn grote veranderingen mogelijk: alles wat nog ongekend en verborgen was, kunnen we gaan zien: fraai en minder fraai. Laat we ons laten meepakken op deze bijzondere dynamiek en het Leven naar ons toehalen!

Reistips
HOE kun je nu die Tussenruimte en de Tegenstellingen bewandelen?
Dat zit vooral in het spelen met Tijd&Ruimte!
Verklein de Ruimte tussen de tegenstellingen: beweeg naar het tegengestelde toe, ga zelf bewegen.
Ga eens op bezoek in een context die mijlenver van je afstaat, trek het luikje Benieuwd in je voorhoofd open en laat je verrassen wat er gebeurt. Blijf er net zo lang tot je je ongemakkelijk voelt, en dan nog iets langer om datgene in jezelf te ontdekken waarom dat is.
Speel dan met de Tijd: keer terug naar de tijd dat je een kind was en nieuwsgierig de ander de oren van zijn hoofd vroeg.
Blijf vragen wat je niet begrijpt, wat je verwondert, verbaast.
Onverstoorbaar, emotieloos (dat is wat anders dan gevoelloos), standvastig: Benieuwd er naartoe bewegen – voorbij de angst voor het krachtenspel.
Laat dan Tijd&Ruimte samenwerken: ga voorbij de begrenzing, die je dacht dat er was en betreed die wondere wereld tussen de tegenstellingen.

‘Laat steeds het Licht en de Liefde je Hart verwarmen, de donkerste hoeken van je wereld verlichten en je bij iedere onderneming steunen’

Goede Reis in 2016!

Oude Willem, 3 januari 2016 – Blauwe Lunaire Adelaar – ‘Wanneer ik mijn vleugels strek, voel ik het Kind dat ik was toen ik kwam en dat ik meedraag tot in de ouderdom: Benieuwd en Onbevreesd, vol van Licht en Liefde’

 

 

 

2016 – Rode Kosmische Hemelwandelaar – Benieuwd en Onbevreesd
Getagd op:     

3 gedachten over “2016 – Rode Kosmische Hemelwandelaar – Benieuwd en Onbevreesd

  • 7 januari 2016 om 19:59
    Permalink

    Spelen met Tijd en Ruimte, die ga ik onthouden. Dankjewel Lie.

  • 13 januari 2016 om 21:32
    Permalink

    Prachtig zoals je de wereld tussen de verschillende werelden als tussenruimte beschrijft. Ik moet denken aan de keren dat ik ernstig depressief in een tussenruimte leefde. Bepaalde omstandigheden uit mijn ‘oude wereld’ waren niet meer gezond voor mij. Nieuwe werelden dienden zich aan. En stapje voor stapje, soms hevig hyperventilerend, niet meer door willen gaan en dan toch gaan, ontdekte ik een nieuwe wereld (uiteraard ook weer met nieuwe ‘ongezonde elementen en andere tegenstellingen). Geregeld verdwijn ik in tussenruimtes. Ze maken me nu niet bang meer. Wel zou ik graag leren er ‘spelend’ in te verblijven in plaats van vaak krampachtig zoekend. Daarom vind ik jouw artikel inspirerend en de moeite om verder over door te denken en te doen waard. Thx

Reacties zijn gesloten.