Heliocentrisme van Copernicus
Heliocentrisme van Copernicus

 

Ons Bewustzijn, ons beeld van ‘wie is
de mens’ kan niet anders dan door de huidige
intense bewegingen evolueren.
Beweging is evolutie.

Om onze huidige onrustige werkelijkheid te
doorsnappen, kijk ik naar HOE betekenisvolle
kantelingen in Bewustzijn en mensbeeld
ontstaan. Ik zie drie wendingen.

Copernicus schudt ons op: we moeten
onszelf en onze planeet als middelpunt
herzien: ons universum draait om de Zon en
daarmee moet het oude idee van Aristoteles
met zijn 8 werelden, waar hemel en hel een
plek hebben, op de schop. Metafysisch
denken, de astronomie, alles moet herzien
worden.

Darwin verrast ons met zijn
uiteenzettingen over het ontstaan van de
mens, survival en onze afstamming van de
apen. Het Scheppingsverhaal kan niet anders
zijn dan een metafoor, een mythe. Ons
denken over God als schepper van de mens
loopt een flinke deuk op en heeft dringend
behoefte aan nieuw denken.

Freud maakt met zijn ‘psychisch
apparaat’ een einde aan de droom, dat wij
redelijk denkende mensen zijn. Al onze keuzes
en handelen zijn vermommingen van een
onbewuste, meedogenloze en lustbeluste
motor: ons bewuste, dat hoe dan ook aan
het stuur zit en onze persoonlijkheid bepaalt.

Zon
Aap
Lustbewust

Na WOII, wanneer de overlevers de
verschrikkingen tot zich laten doordringen,
kunnen denkers van dan, zoals Lyotard en
Hannah Arendt niet anders dan concluderen
dat, om fundamenteel te beseffen wat er in
beweging was gezet, we alleen kunnen
verstaan als we een geheel ander mensbeeld
toelaten: wie is de mens, dat zoiets kon
gebeuren?

Nu we ons steeds meer onttrekken
aan de greep van kolossen: overheden,
corporates en instituties, zal de enorme
verbijstering van wat we aantreffen op onze
planeet, ons dwingen tot een nieuw
mensbeeld.

Ons Bewustzijn, ons beeld van ‘wie is
de mens’ kan niet anders dan door de huidige
intense bewegingen evolueren.
Beweging is evolutie.

279 woorden

Delft, 30 november 2015 – Rode Resonante Draak – ‘Wanneer ik zorgvuldig afstem op de Grotere Bewegingen, kan ik zien HOE de Nieuwe Geboorte gevoed kan worden’

*) cursiefjes zijn korte columns, die ik schrijf met een vast grondplan volgens alchemistische werkwijze.

‘Onze manier van leven’ opnieuw uitvinden – cursiefje*
Getagd op: