De Drie Maria’s hebben ons in deze tijd veel te vertellen. Daar stonden zij bij het kruis: Maria de Moeder, Maria Magdalena en Maria Salomé. Wat wisten zij? Hoe konden zij dit intense moment van verwarring, paniek en ontreddering doorstaan? Over welke Wijsheid beschikten zij, dat zij in dit uiterst chaotische en turbulente moment zo’n betekenisvolle rol speelden? Is hun rol wel altijd gezien? Of zijn ze tot een karikatuur verworden? Wat wisten zij in Essentie over de Kracht van de Dood en de Geboorte…

De Ontzagwekkende Stilte

Deze 40 dagentijd gaan we de ‘Ontzagwekkende Stilte’ binnen om contact te leggen met de Wijsheid van de Drie Maria’s. Zij delen hun Wijsheid met ons over tijden van Overgang en Wedergeboorte. Het waren de Maria’s die met hun Heilige Kennis wisten hoe zij een samenleving in overgang moesten funderen. Zij beschikten over Oude Kennis, die voorbij de Zichtbare Wereld gaat. Er zijn in deze tijd vrouwen. die de Calling horen om juist Nu de Stilte en de Leegte op te zoeken om diepgaand de Vernieuwing te doorvoelen die wil komen en die gefundeerd dient te  worden. Heel Stilletjes, toegewijd werkend in een tijd, dat er zoveel luidruchtig aan het einde van zijn cyclus komt. Het zijn vrouwen, die in zichzelf herkennen, dat zij een natuurlijke neiging hebben om te kalmeren en te harmoniseren, heel krachtig met name vanuit het bekken.

Deze vrouwen hebben vaak al levenslang deze Kracht en Kennis bewaard en ze zijn of waren gewend en getalenteerd om deze Kracht zorgvuldig en Stil èn gezamenlijk in te zetten. In weerwil van wat er vaak gezegd wordt over hoe vrouwen zich moeten manifesteren, weten deze vrouwen als van nature, dat er voor hen een andere, een hele stille en toegewijde weg is uitgestippeld.

E-cours

Gedurende deze 40 dagen kan ik je een e-course aanbieden, die bestaat uit de volgende onderdelen:

  • dinsdag 21 februari, Nieuwe Maan: eenvoudige maaltijd met gezamenlijke kennismaking, afstemming en start van de Cirkel, lopen van het labyrint bij Conferentiecentrum Samaya te Werkhoven;
  • bijna dagelijks een emailbericht met aanwijzingen voor je Stille Moment en jouw wekelijkse terugblijk, afgestemd op de energie en de mogelijkheden van de Velden en de Cirkel in het Moment;
  • indien nodig tussentijdse begeleiding;
  • 6 april, Goede Vrijdag, Volle Maan: gezamenlijke eenvoudige maaltijd en labyrint bij Samaya, afsluiten van de cirkel

Praktisch

Datum e-course: 21 febtruari – 8 april 2012

Locatie: op 21 feb en 6 april: Conferentiecentrum Samaya te Werkhoven (route). Overige dagen: in jouw eigen omgeving

Tijdstip: op 21 feb en 6 april: verzamelen 18u30, start 19u00; overige dagen: op een eigen gekozen moment

Waardering: vanaf € 155, incl 2x eenvoudige maaltijd, 2x labyrint lopen, koffie&thee, lekkers, emailberichten gedurende 40 dagen, tussentijdse begeleiding indien nodig, algemede begeleiding door mij persoonlijk. NB Indien de prijs een reden is om niet deel te nemen, neem dan contact op.

Aanmelden en info: via email lie@lievanschelven.nl of telefonisch: 015-2136606

… deze transformatie is uw krachtigste portaal. U opent hiermede de codringen van het Oorspronkelijke vrouwelijke principe. Lieve Kinderen, wij voelen zoveel Vreugede en Opgetogenheid, dat u bereid bent om dit Portaal te vinden. Voel onze Ontroering, het zal ook de Uwe zijn, wanneer wij elkaar voelen bij de Opening van dit Portaal…. (Patmos, 3 mei 2009, 11-Zon)

Delft, 11 februari 2012, Witte Spectrale Tovenaar

 

 

 

 

E-course: De 40 dagen tijd: op zoek naar de universele betekenis
Getagd op: