nieuwe maan

Luister, Pelgrim!

Het zuivere licht van de Werkelijkheid is nu opgegaan voor je.
Herken het!
Je huidige kenvermogen, naar zijn werkelijke natuur leeg, niet gevormd tot iets wat eigenschappen of kleur heeft, is de ware Werkelijkheid, de algoede Moeder
.
Uit: De Grote Bevrijding door Horen (Tibet)

 

De Blauwe Nacht en de Nieuwe Matrix: morfogenese
De donkere Blauwe Nacht èn de Nieuwe Maan brengen ons in de perfecte stroom om contact te gaan maken met diepgelegen informatie over morfogenese: het ontstaan vanuit de Diepte van Nieuwe Vormen en Nieuwe Ideeën na de donkerte.
Wat weten we al van dit principe van morfogenese en hoe krijgt het helder en concreet vorm?
Veel is al wel duidelijk over hoe onze gedachten en woorden vormkracht hebben en we zullen het komende jaar scherper kunnen worden in dit Bewustzijn: op verstoringen en op wat onze gezamenlijke Evolutie van ons vraagt.
Minder bekend is nog, dat emoties en nog onbewuste ideeën ‘smoglagen‘ plaatsten tussen jezelf en wat er wèrkelijk te ervaren is.
Het vraagt Moed en Compassie om door die smoglagen heen te reizen, te ontdekken hoe je je tussen je oren hebt laten wassen, om volwassen en verantwoordelijk te worden en om vervolgens de vrijgekomen energie te verzamelen en Vitaal te richten op wat er voorbij onze wilskracht aan het ontstaan is in onze Evolutie.
De Blauwe Nacht met zijn Ontzagwekkende Stilte is ruim ondersteunend in dit proces van steeds dieper ‘doorsnappen‘ van de Evolutionaire sprong. De sprong, die we maken vanuit de oude matrix en geometrie naar de Nieuwe Matrix, die nu gevormd wordt: morfogenese.

De Spectrale dynamiek (toon 11)
Belangrijk is, dat je bereid bent om te gaan Reizen doorheen de gecreëerde illusies: wie weet is alles anders. Voorbij de illusies van pijn, twijfel, gender, oordeel, beperkingen en vergeten, geprogrammeerd door dogma’s van religies, moderne spirituele tradities en maatschappelijke of culturele opvattingen. Alle schijnstevigheid en schijnverbindingen loslatend.
Steeds verder reizend en explorerend om een stevig OerFundament te vinden, waarop je een direkte Verbinding maakt met jouw OerWezen. Dit OerFundament ìs de Nieuwe Matrix, waaruit jij uit Licht bent ontstaan en steeds opnieuw zult ontstaan. Het Licht dat je altijd bent geweest en zult zijn, pulserend doorheen alle processen van sterven en geboren worden. Het is belangrijk, dat je dit Licht herkent, het ‘een kusje geeft‘.
Het is een Heilig Moment van Eeuwigheid.

Jouw unieke Toegang tot morfogenese.
Ieders Toegang tot deze Nieuwe Matrix is uniek. Het weerspiegelt de diversiteit in de Heelheid, de Al-heid, in het gezamenlijk hologram wat we zijn.
Het is belangrijk, dat we onze unieke Toegang vinden, vrijmaken en doorgaan.
Dit is een uniek proces, wat je alleen zult moeten volbrengen, keer op keer, net als geboren worden en sterven, in een steeds aaneenrijgen van ervaringen en levens.
Je hoeft het echter niet eenzaam te volbrengen. De Ware Reiziger wordt herkend en vindt steeds Helpers op zijn weg.
Het besef, dat je deze Reis naar jouw unieke Toegang tot de Nieuwe Matrix en morfogenese alléén zult maken, versterkt jouw Natuurlijke Individualiteit.
Dit besef geeft je Moed en Compassie, omdat je weet, dat iedereen uiteindelijk deze Reis volledig op eigen Kracht zal volbrengen, op zijn eigen Heilige Moment.

Ik wens ons een prachtig Reisavontuur toe, waarin we ons onze Werkelijkheid steeds meer weer gaan toe-eigenen!

Va, Pélégrinne, va!

Oude Willem, 4 januari 2014 – Witte Magnetische Wereldoverbrugger – Ik ontvang de eerste Spiegeling op van hoe het zal zijn, de Nieuwe Matrix, voorbij alle opgeven of weggeven… Louter Vreugde en Mogelijkheden!

2014 – Blauwe Spectrale Nacht Jaar – Morfogenese en Toegankelijkheid
Getagd op:                     

2 gedachten over “2014 – Blauwe Spectrale Nacht Jaar – Morfogenese en Toegankelijkheid

Reacties zijn gesloten.