Ondernemend is ze. Mèt een onderneming, dat wil zeggen, die wil ze ‘gaan neerzetten’. Ze wil zichzelf ‘zichtbaar maken’. Ja, ze wil haar mannelijke energie gaan neerzetten. Maar over welke ‘mannelijke energie’ heeft ze het eigenlijk, vraag ik haar.

Even die verwarring in haar ogen… de opening komt op het Moment dat ze zich realiseert, dat ze zich daarvan niet Bewust is en dat ze eigenlijk karikaturen hanteert. We kunnen op pad.

The Green Man

Ik kies voor de beeldtaal bij de reading en doe een kaartlegging voor haar om haar queeste zichtbaar te maken. De essentiekaart verwijst naar de Green Man, wonderschoon oerpatroon van mannelijke energie, die is verbonden met de Aarde, de Natuur en de Schepping. Zie je die cauldron op de afbeelding?
Het beeld van de Green Man is afkomstig uit de Keltische traditie. Voor het ontwaken van onze Natuurlijke Individualiteit, dwz om volledig zelf-standig (vertikaal & horizontaal) te kunnen leven volgens jouw Oorspronkelijke Blauwdruk en die ook te belichamen, maak ik nogal eens contact met de Keltische traditie, omdat die zo verwant is aan de oude natuurlijke tradities van onze streken. Dicht bij de haard, dat herkent ons Lichaam gemakkelijker in dit Leven hier-en-nu op deze plek. De plek van de Aarde waar wij wonen, Nederland, heeft immers Keltische coderingen in Haar bodem.

In het KrachtVeld dat ik voor haar maak, lees ik haar energieveld en maak ik contact met haar Wezen, haar persoonlijkheid en haar Lichaam. Haar Wezen verheugt zich ogenblikkelijk op een komende Bevrijding. Wonderschoon om te voelen en mijn gast pikt het vooruitzicht op met haar voelsprieten.
Langzaamaan vult zich het tafereel en pik ik de Bedoeling op.
Alvorens haar energiesysteem contact te laten maken met de Green Man, is het belangrijk de oude patriarchale patronen uit haar systeem te verwijderen, uit al haar 4 Lichamen: fysiek, emotioneel, mentaal en evolutionair.
Een volledige ontlading en reset tot voorbij het DNA, tot in het voor-fysieke.
Nauwgezet laten mijn SpiritHelpers mij zien hoe te werk te gaan: welke volgorde, waar ligt de informatie ‘verstopt’, wat is met wat verbonden, waar de oude informatie vandaan is gekomen, welke denkapen spelen een rol, enz.
Er passeert heel wat onmacht, onvermogen, niet verdienen, moetisme, oude contracten, aansturingen,… Ik besteed veel aandacht aan haar vrouwelijke organen, waar heel wat stoorvelden te vinden zijn.

De oude Zon

De oude Zon van ons verdwijnende universum verliest zijn kracht en invloed. Zo vaak gebruikt in monotheïstische, patriarchale constructies met wegpoetsing van het Natuurlijke principe, met exclusieve toeëigening van de geheimen van het Leven. Met het afnemen van de Oude Zon, verdwijnt óók de werkzaamheid van de oude methodes: ‘neerzetten’ en ‘zichtbaar maken’, ‘er voor gaan staan’.
De Zon uit de Nieuwe Realiteit heeft een heel andere boodschap voor ons: herstellen van het Natuurlijke principe in werkelijk àlle domeinen van ons Leven. Daar valt nog héél wat leuks te ontdekken! Explore!

Reset

Wanneer haar systeem na verloop van tijd tot rust komt, gaan we dat immense Veld van de cauldron binnen. Er ontstaat een diepe Stilte, de Void. Daarin kunnen we creëren en in een Magisch Moment van Eeuwigheid nodigen we het Veld van de Green Man uit zijn plaats bij haar in te nemen.
De Bevrijding wordt voelbaar in de diepe ontroering van Herkenning. ‘Zo ben ik bedoeld’, zegt zij en ik weet dat het goed is. Samen verkennen we de kwaliteiten van de Green Man, volledig afgestemd op haar unieke Mogelijkheden en Blauwdruk. Maatwerk.

‘Stop it’
Ik ondersteun haar proces van shift de komende tijd met een remedie ‘op maat’ en adviseer haar enige dagen rust te nemen om te wennen aan de nieuwe informatie en om zich los te kunnen maken van een omgeving, die nog in de oude patronen ondernemend is.
‘Net als stoppen met roken’, zegt ze en dat lijkt me helemaal waar.
Maar bovenal om als vanzelf te laten komen, ‘worden’, wat er voor haar is weggelegd.
Het Leven is namelijk héél genereus…

Delft, 29 maart 2013 – Goede Vrijdag – Rode Ritmische Slang – ‘Vandaag is mijn Lichaamsbewustzijn de belangrijkste Way-Shower om balans te brengen voorbij de oude patronen van patriarchaat en Zon.

 

Van de werktafel: reset van oude patriarchale patronen: Ruimte voor de The Green Man
Getagd op: