‘ Leun eens achterover en kijk hoe de Heilzame Chaos zich Ordent…’

 

26 juli, na de Dag Buiten de Tijd, begon de nieuwe jaarlijkse kalenderronde van één van de Mayakalenders. Het jaar krijgt de naam, de zgn Jaardrager van de Zonnezegel van die dag: de Blauwe Resonante Storm, 7-Storm. We zeggen dan, dat we in het Blauwe Resonante Stormjaar zitten. Omdat we dit ‘kalenderjaar’ ook het sluiten van de cycli op 21-12 beleven, wordt het steeds interessanter om je te verbinden met deze cycli van de Natuurlijke Tijd.

In ieder kalenderjaar lopen cycli van 20 dagen, de zgn Vinals, die telkens beginnen op hetzelfde zegel als de Jaardrager. Zo begon op 26 juli de eerste Vinal en gisteren, op 15 augustus, de tweede. Iedere Vinal heeft een eigen informatiestroom, die je steeds dieper verbindt met de Jaardrager. Het volgen van die Vinals is dus heel informatief om zicht te krijgen op het Grotere Plaatje. Aan het eind van het jaar blijft een korte Vinal van 5 dagen over. Daarin concentreert zich de energie/informatie van het afgelopen jaar in een ultieme impuls om de sprong naar de volgende cyclus, het Nieuwe Jaar, te kunnen maken. Wanneer je goed in sync bent, is er veel te beleven en af te ronden op deze laatste dagen van het jaar.

De kwaliteit van de Blauwe Resonante Storm

De Stormkracht is de energie, die je heel nadrukkelijk Uitnodigd om volledig van binnenuit te gaan leven en te doorvoelen waar het Leven je brengt. Zijn er kwesties rond ideeën of overtuigenen wat jij zou moeten doen, dan brengt de Stormkracht je onherroepelijk alle turbulentie en mik–mak, die door deze denkprocessen zijn ontstaan. De Stormkracht met zijn middenpuntvliedende Kracht versterkt, zet de wind onder, je vergissingen rond ‘moetisme’. Juist omdat je zo uit je midden wordt geblazen, kun je er nauwelijks omheen om je denkprocessen onder de loep te leggen. Wonderschone pracht van Stormgeweld!

‘Wip-wappen’

Dit ‘wip-wappen’, de afwisseling tussen je Stille Midden enerzijds en de turbulentie anderzijds, dit oscilleren, leert je waar je het beste kan verblijven. We leren het gemakkelijkst door het verschil! Eenmaal sterker verankerd in je Stille Midden èn met het Bewustzijn van de Aarde onder je voeten kun je voelen waar het Leven je hebben wil. Levend vanuit jouw Stille Midden ontstaan andere processen dan alleen denken. Je krijgt beschikking over andere informatie, van binnen uit, die je ‘denkend’ nooit had kunnen vinden. Hier kun je dan ‘inloggen’ op informatiestromen, die in wezen voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn.

De Resonante toon

De Resonante Storm kun je zien als ‘de Stormkracht op Haar sterkst‘. Midden in de Golf van de Rode Hemelwandelaar piekt zij met Haar verzoek om moedig en compassievol het ‘wip-wappen’ te vervolmaken tot Levenskunst. De toon 7 convergeert naar het Stille Midden, tot de ultieme kracht van ‘in-en-uit’ het Midden.

Het geschenk van de Vinals

Het ritme van de Vinals helpt ons om steeds diepergaand, steeds intenser de Stormkracht te doorleven en te Belichamen. Bij uitstek gaat de Resonante Stormkracht over onszelf: Leven geheel van binnenuit. Eigenmachtig. Iedere Vinal heeft zijn eigen toon (dynamiek) en zijn eigen Vraag. Gisteren, 1-Storm, diende zich dus de tweede Vinal van 20 dagen aan, die Uitnodigt met ‘Luistert in Stilte’. Neem afstand uit de turbulentie en luister in de piekende Storm naar de eerste glimp van de Ontzagwekkende Stilte…

Het Wereldtoneel

Wat zich in onszelf afspeelt, speelt zich overal af. Wij hebben àlle dimensies in ons, bewust of onbewust, al wakker gekust of nog niet. Zoals jij je Stille Midden gaat innemen, zo geldt dat voor een gezin tussen gezinnen, een collega tussen collega’s, een bedrijf tussen bedrijven, een organisatie tussen organisaties, een politieke partij tussen politieke partijen :-), een land in Europa…, Europa… Alles en iedereen neemt zijn Plaats in, de oorspronkelijke Ordening wordt hersteld. En dat geeft turbulentie… Chaos ordent zichzelf. Leun eens achterover en kijk hoe de Heilzame Chaos zich Ordent…

Als het nog niet zo lukt…

En natuurlijk is dat zo, want we zijn dat juist aan het ondervinden en uitproberen. Besef, dat de Stormkracht in wezen zachtaardig is… zij leidt naar het Stille Midden. Don’t worry, let go!  Onze denkprocessen zijn het, die opspelen: het idee, dat je macht in handen wilt hebben, aanpassen omdat je ‘harmonie’ nastreeft, de ander de touwtjes in handen laten nemen, vergeten te bevragen wat op je toekomt, allerlei co-dependenties en loyaliteitskwesties, meezoemen en meeveren met de turbulente denkprocessen van anderen, schaarste denken… En, wat het meest je aandacht of ergernis trekt: ít’s about you! Èn de Stormkracht blaast jou daar exact heen om uit je denkproces te geraken. Wonderschoon toch?

De Puma

Op mijn tafel staat een kleine zwarte Puma van obsidiaan. Ik kreeg hem van Santiago, toen ik in Peru reisde. Behalve dit kleinnood maakte hij de informatie van de Puma voor mij toegankelijk. Ik voelde de intense power van de Puma contact maken. Hij liet me voelen voorbij mijn grenzen te gaan, om mijn Mogelijkheden te verfijnen. Het was een Magisch Moment van Eeuwigheid, waarin het Leven mij opnieuw bracht wie en wat ik nodig had. Kijk maar eens of de Kracht van de Puma jòu kan ondersteunen dit jaar…

Delft, 16 augustus – Gele Lunaire Zon – ‘Wanneer de Storm mij naar mijn Stille Midden blaast, hervind ik wat ik altijd al wist: het Zonnetje in huis…’

 


 

Tzolkin: ‘Wip-wappen’ in het 7-Storm jaar
Getagd op: