Door Uw OpHeldering in Uw Lichamelijkheid, opent U Uw Dragende Kracht voor de Grote Kosmische Bewegingen. Wij nodigen U uit daarin grote Diepte te betrachten’

(23 mrt 2012, Witte Kristallen Tovenaar)

Zo werden wij Uitgenodigd tijdens onze Reis door de 40 Dagen Tijd. 16 Vrouwen, die reageerden op de Oproep om contact te maken met de universele en evolutionaire kennis van de Drie Maria’s: Maria de Moeder, Maria Magdalena en Maria Salomé. In onze Reis luisteren wij vandaag naar Abwoon D’bashmaya.  Voel je welkom om mee te luisteren.

Het is een jaar geleden, maart 2011. Heel stil trekken de Drie Maria’s mijn Aandacht… Ik kijk naar een afbeelding van de Drie Maria’s bij het kruis. Ik maak contact met hun collectieve informatie. Daar zie ik ze. Aan het kruis diegene van wie zij zo ongelooflijk veel hebben gehouden. Maria de Moeder zoekt steun bij Johannes. Magdalena houdt het kruis vast, ze kijkt naar boven. En Salomé…, zij staat een beetje achteraf. Zij kijkt naar wat zich afspeelt.

Wat weten deze Maria’s? Waarom zijn zij hier samen bij het kruis? Wat maakt, dat zij in dit moment van intense Overgang zó gezamenlijk Aanwezig zijn?

Waarom trekken zij mijn Aandacht? Welke Evolutionaire Kennis willen zij delen? En waarom komen zij gedrieën, als collectief? Wat wil er zichtbaar worden achter de karikaturen van twee eeuwen religie? Wat willen zij doorgeven over Vitaal SamenWerken? Welke heling willen zij SamenWerkend doorgeven? Welke Kennis hebben zij voor ons over het Oervrouwelijke Principe van Vitaliteit… ancient life science… Ik ga pionierend op Reis, onweerstaanbaar aangetrokken door hun Heiligheid en Onuitsprekelijke Liefde voor de Schepping.

2012

Het is inmiddels 2012. Met 16 vrouwen zijn we vanaf de Nieuwe Maan op 21 februari op Reis gegaan in de 40 Dagen Tijd om contact te maken met de Evolutionaire en Oervrouwelijke Kennis van de Drie Maria’s over de Transitie in ons tijdgewricht. We liepen het labyrint, betraden grote Diepten in onszelf, lieten steeds beter de Onzagwekkende Stilte in ons toe, zwaaiden 2 Reizigers uit, rustten op weldadige Uitszichtspunten en trokken weer voort, steeds verder met de Drie Maria’s aan onze zijde, steeds hun liefdevolle Aanwezigheid voelend en ons steeds diepgaander leidend naar dat ene Ultieme Moment… net zoals zij gedaan hebben…

Met deze dag komen we weer meer naderbij het grootse moment van de Grote Kosmische Bewegingen. Opnieuw kunnen we doorvoelen hoe de Drie Maria’s zich gevoeld zullen hebben, nu ze dichtbij het Ultieme Moment zijn gekomen. Alles waarvoor zij als eersten waren voorbereid, alles wat zij hadden doorleefd  om dit ene Moment te Funderen, in zichzelf, in de collectieven, in de Aarde en ver daarbuiten. De wereld die gaat verdwijen, wordt steeds grimmiger, steeds angstiger door vrees voor de existentie en het onbekende. Steeds intenser werd er een beroep gedaan op hun gezamenlijk, Stille Vertrekpunt. Steeds intenser wordt hun Wijsheid en Kennis aangesproken. Meer dan óóit werd hun gezamenlijke Gefundeerde Kracht aangesproken…

Samen eten: Het Nieuwe Lichaam

Op deze avond, waar collectief over de gehele wereld het Laatste Avondmaal wordt gevierd, vond ook de voetwassing plaats. De voetwassing om het contact met de Aarde, het Lichaam, te zuiveren, een ultieme heling van de Meester. Destijds op die bijzondere avond werd daarna Het Verbond van het Nieuwe Lichaam gesloten door het brood en de wijn. Het Nieuwe Lichaam, zoals het oorspronkelijk is bedoeld…volledig teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke Ordening, Dynamiek en Puls. Een hersteld Potentieel ver voorbij de genen, terug naar de oorspronkelijke Template. De Drie Maria’s kenden dit Moment van Upgrade, ieder via haar eigen ingang, als Moeder, als Geliefde en als Vroedvrouw van de Aarde. Het is door de synergie van hun unieke Oorspronkelijke Betekenis, dat zij Vitaal Samenwerkten en de Grote Kosmische Bewegingen konden Funderen, in zichzelf, in de collectieven, in de Aarde en ver daarbuiten.

Abwoon D’bashmaya

En in alle veelheid van indrukken, van intense Openingen, van heling en to much bad Yeshua samen met zijn mensen opnieuw het Onze Vader, Abwoon D’bashmaya. Vol van helende woorden verraadt het gebed een diepe en heilige kabbalistische Kennis over Vernieuwen van het Lichaam en Creatie. Baruch Hashem…

In onze 40 dagen Reis luisteren wij vandaag in ons Stille Vertrekpunt naar dit prachtige gebed in de oorspronkelijke taal: het Aramees. Onze Dialoog voorbij de Woorden, zoals wij die van de Drie Maria’s kregen voorgedaan. Daarin schuilt onze gezamenlijke Vitale Betekenis en Heling, via ons gezamenlijke Fundament in de Aarde, in ons Lichaam, in ons bekken, onze Dragende Kracht. Hier is waar de Drie Maria’s ons wilden brengen… Baruch Hashem…

Voel je welkom om mee te luisteren.

Alchemy of Awakening

Tijdens deze Reis materialiseer ik verschillende remedies om de vrijgekomen informatievelden vast te leggen. Wil je hiermee kennismaken, neem gerust contact op. Lees ook eens over Alchemy of Awakening

Delft, 5 april 2012, Blauwe Kristallen Hand. Laatste Tzolkinronde (9 mnd) voor 21 december 2012

 

 

 

 

 

12-Hand: Vitaal Samenwerken in de 40 Dagen Tijd
Getagd op: