24112010-7

 

 

‘Loop het labyrint, iedere keer weer en zoek de Essentie. Je zal het vinden’. (Bij de Sphinx, Gizeh, jan 2005)

 

Als het om de Essentie gaat, lopen we het labyrint. Om datgene gewaar te worden waar het om draait, wat zich in het Moment wil laten zien.

Het labyrint van Chartres is door zijn geometrische eigenschappen het perfecte motief om in contact te komen met oorspronkelijke informatie en energievelden. Om het even waar we ons bevinden op onze Reis, dit labyrint biedt bij een open mind openingen ten aanzien van vragen over Vitaliteit.

Door de bochten linksom en rechtsom, waarbij je voortdurend om je centrale as draait, wordt het elektro-magnetische Veld om jou heen geactiveerd. Het maakt, dat je heel dicht bij je eigen Midden gebracht wordt, dat nog eens geaccentueerd wordt op het moment, dat je in het midden van het labyrint aan komt. Dit labyrint heeft daardoor een enorm vitaliserende kwaliteit.

Het labyrint kunnen we solo lopen of in groep met diverse vraagstellingen omtrent vitaliteit. Steeds is belangrijk om de ontwikkelvraag omtrent vitaliteit goed te formuleren, teneinde het zgn Veld van Mogelijkheden goed te adresseren. Vergelijk het met een goede zoekopdracht voor een zoekmachine op je computer. Labyrint lopen doen we meest op het labyrint van Conferentiecentrum Samaya te Werkhoven.

Voorbeelden

Een groep vrouwen met borstkanker onderzocht op een dag in oktober-borstkankermaand gezamenlijk de dieperliggende dynamiek van borstkanker. Zij verdiepten zich in het voedende principe:  hoe kunnen vrouwen aansluiten op werkelijke Voeding, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel. In de tocht over het labyrint ontdekten we hoe Essentieel het is, dat vrouwen een vitale connectie voelen met de Aarde en zo hun afgescheiden gevoel van de Aarde en Haar vitaliteit herzien.

Een groep vrouwen onderzocht op Moederdag de lijn van hun vrouwelijke voorouders. In plaats van drama en pijn, waarvan we dènken, dat het wordt doorgegeven, zagen we hoe Essentieel het is om aanspraak te maken op de Kracht en Talenten van onze Voormoeders. We ontdekten, dat in Essentie de Moeders van eerdere generaties de transformaties, die wij zo node zoeken, al maakten op het moment, dat zij dit Leven verlieten. ‘Drop the story’, was hun advies om je eigen vitaliteit te hervinden.

Een groep mannen ging op zoek naar hun nieuwe vormen en rollen als beschermers van het vrouwelijke principe. Op Driekoningen gebruikten we het archetype van de Tempeliers in hun oorspronkelijke betekenis. We ontdekten, dat de eerste Tempeliers bewaarders van oude geheimen waren, ancient life science, in het bijzonder omtrent vitaliteit. Deze doorleefde Kennis maakte, dat zij een Morele Aanwezigheid werden in plaats van de toen al verstolde vormen van leiderschap.

Een echtpaar trouwde op het labyrint, onder een chuppa, een baldakijn. Zij onderzochten hun Joodse en Duitse roots temidden van hun gezamenlijke familieleden. In Essentie beleefden zij, dat de Liefde voor elkaar het medicijn van Vergeving en Verzoening, en dus vitaliteit is.

In een evenement van 10 dagen onderzochten wij in een groep van mannen en vrouwen de oorspronkelijke betekenis van het Joodse Nieuwjaar en Grote Verzoendag en de rol van de Hogepriester in relatie tot vitaal DNA.

Een vrouw liep solo het labyrint op haar 50ste verjaardag en kwam in contact met haar oorspronkelijke Reis. Haar vitaliteit verbeterde aanzienlijk.

Een team onderwijzers onderzocht en verstevigde hun eigen en onderlinge verbinding en vitaliteit door contact te maken met de Essentie van zichzelf en de ander. Juist door voorbij de woorden te gaan en elkaar stil te ontmoeten bracht de opening. Verwondering en oordeelsvrij de ander gewaarworden waren daarbij de sleutels.

Een advies en consultants bureau vierde de verjaardag van zijn bestaan, bedankte de founding fathers en onderzocht hun doorgang naar hun volgende levenscyclus. Op het labyrint werd het proces zichtbaar hoe Essentieel het is om de Ordening te waarderen, het ‘oude’ te eren en te bedanken om ruimte te maken voor de nieuwe, vitale generatie.

Met een groep onderzochten we de dynamiek van DNA in ons lichaam: waar wordt de energetische informatie van DNA in ons lichaam bewaard en wat zijn de mogelijkheden om DNA te re-vitaliseren, dwz weer terug te roepen naar zijn oorspronkelijke Ordening?

Kinderen uit groep 7 ontdekten op het labyrint, dat hun Draak eigenlijk hun grootste bondgenoot is en kwamen tot prachtige tekeningen en gedichten. In Essentie ontdekten zij de Vitaliteit van Polariteit.

Een groep studenten ontdekte, dat wanneer je als uitgangspunt neemt, dat je al Goed bent waar je nu bent, je kunt ontspannen en tot prachtige, vitale gezamenlijke dingen in staat bent, die ècht van binnenuit komen. (Learning Lab4, 2011)

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.