Spinnenweb (1)

 

‘Mijn beste oplossingen kwamen vanuit de Stilte, niet vanuit het nadenken’, zei Albert Einstein. De practice van de Healing Circle sluit daarop prachtig aan.

De Healing Circle is een sjamanistische techniek, die heel goed aangepast kan worden aan onze Westerse benadering van Vitaliteit en ontwikkeling.

De Healing Circle als Hologram

Essentieel bij deze werkvorm is de notie, dat de Vitalitieitsontwikkeling van één deelnemer aan de Cirkel wordt gezien als een uitdrukking van de Vitaliteit van de gehele Cirkel. Waar in onze Westerse benadering van ontwikkeling de ontwikkelvraag van iemand vaak gezien wordt als op zichzelf staand en zo ook benaderd wordt, biedt de Healing Circle een mogelijkheid om meerdere deelaspecten van de ontwikkelvraag zichtbaar te laten worden. Deze benadering geeft veel veiligheid en de deelnemers in de Healing Circle voelen een sterke Verbondenheid en Openheid om naar voren te brengen wat bij hen speelt. Wanneer deelnemers voelen dat hun ontwikkelvraag t.a.v. Vitaliteit onderdeel is van de ontwikkelvraag van de gehele Cirkel, leidt dat tot grote betrokkenheid, inzet en Vitaliteit. Dat elk deelaspect een afspiegeling van het grotere geheel is, noemen we het holografische principe.

Wanneer de deelnemers zich aangemeld hebben in de Cirkel gaan we op zoek naar verdieping op het gezamenlijke thema van Vitaliteit. Is eenmaal de dynamische consensus daar, dan besteden we aandacht aan de eigen ontwikkelvraag van de deelnemers in relatie tot het thema. Hoe helderder de vraag, hoe krachtiger de Oproepende Kracht in de Healing Circle.

Voorbij de ‘kenbare wereld’

In de energetische fase van de Healing Circle is de sjamanistische oorsprong te herkennen. Middels de Medicin Drum en mogelijk andere attributen wordt een Krachtveld opgebouwd, waarin ‘op maat’ de helende energieën aanwezig zijn om tegemoet te komen aan de ontwikkelvragen. We maken hier dus uitdrukkelijk gebruik van de energie en de Wijsheid van de Onzichtbare Wereld. Waar we eerst de ontwikkelvraag met woorden benaderden, gaan we nu voorbij de woorden, beyond words, en laten de energie het werk doen.

De Healing Circle kan een onderdeel zijn van een ontwikkeltraject van een groep of team en kan óók eenmalig op verzoek aangeboden worden. Wanneer daar aanleiding toe is, initieer ik zelf een Healingcircle.

Kom oriënterend  in contact indien je voelt dat de Healingcircle jouw of jullie vorm zou kunnen zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.