2013-05-25 22.04.44

 

‘De onmetelijkheid van de Werelden, die bijdragen aan Nieuw Leven, worden bereisd door zij, die levenslang de coderingen van het Oorspronkelijk Levensveld hebben bewaard in hun Botten. Herinner je je vrouwelijke Botten’ (mei 2009)

‘Besef, dat uw Botten en onze Stenen dezelfde Moeder hebben’ (IJsland juni 2012)

‘Op het Moment, dat we beseffen, dat in de Aarde ons Nieuwe Fundament&Samenhang op ons wachten, breekt de Dageraad aan.
Op het Moment, dat de Wijsheidsvrouwen hun Kennis van de Aarde, de Natuur en het Leven, met ons delen, breekt de Dageraad aan.
Op het Moment, dat de Wijsheidsvrouw haar Plek in de Samenleving weer kan innemen, breekt de Dageraad aan.’ 
(e-jouney ‘EarthMothers’ voorjaar 2014)

Ik zie in onze samenleving een diep verlangen om terug te keren naar Natuurlijkheid: in de eigen manier van leven, in onze werkzaamheden, in samenleven, in onze omgang met de planeet en voor elkaar.
Het is een collectieve zoektocht, die via enorme verliesgevoelens kan lopen, gevoelens van tekort, alleen en eenzaam voelen, vlucht en toevlucht in snelle oplossingen zonder Doorleving. Zowel op microniveau als op macroniveau is een naarstig zoeken naar the way out. De confrontaties met het oude, kunstmatige Leven zijn enorm en pijnlijk. Er is een enorm gebrek aan Fundamentele Kennis over het Leven, aan Samenhang tussen alle fenomenen in en om ons heen. Kennis, die ons kan helpen ons contact met beZield en Waardevol Leven, met de Essentie, weer te herstellen.

Kennis van de evolutie van de Aarde

In oude, meer Natuurlijk georganiseerde Gemeenschappen, is veel Kennis bewaard over HOE wij in nauw contact met de Aarde en Haar Evolutie ons eigen Leven kunnen laten evolueren. De Aarde als Lichaam is altijd een paar stapjes voor, zeg maar. Zij laat ons eenvoudigweg de evolutieweg zien en ongemerkt reageren we daarop: we stromen mee of we houden tegen. Meestromen in een Natuurlijke Beweging, die in Essentie ook de onze is, of tegenhouden uit onbekendheid of onwillendheid voor het Besef, dat alle Leven evolueert.

Het is juist deze Kennis, die ons kan helpen in onze tijd: diep beseffen en doorleven wat evolutie is, patroonherkenning daarvan en realisatie dat alles al een keer gebeurd is en nu toe is aan een volgende cyclus: welke cyclus en HOE?
Nu we meer en meer 5D inreizen, een domein, dat met hele andere coderingen en kosmische wetten werkt, zullen we opnieuw Kennis&Vaardigheden dienen op te doen, die passen bij deze realiteit.
Veel van deze Kennis&Vaardigheden zijn levenslang bewaard door vrouwen, die van nature in hun botten de herinneringen bewaren. Herinneringen aan een duurzame, gelijkwaardige en wederzijdse gemeenschap, volledig afgestemd op de evolutie van ‘het Lichaam van de Aarde’.
Zonder deze afstemming op de evolutie van de Aarde gaan we geen nieuwe, vitale en levensvatbare samenleving laten ontstaan.
Het wakker maken van deze herinneringen in de botten is een diepgaand en moedig proces: het voert de betrokken vrouwen naar tijden ver terug in de evolutie, waar ons fysieke lichaam en het lichaam van de Aarde langzaam uitkristalliseerden, verdichtten: vorm aannamen.
Veel Vreugde, Lichtheid, en Moeiteloosheid is daarbij verloren gegaan, omdat het besef om bij creatie het Goddelijke Licht, de Shekinah, in te sluiten, verloren cq onbereikbaar was geworden.

Karikatuur

Het trok een zware wissel op de vitaliteit van vrouwen, hun vermogen om levensvatbaar te creëren en hun vanzelfsprekende Plek in de gemeenschap in te nemen. Zij kregen een karikaturale rol, gevoed door oa monotheïstische godsdiensten, de misvormingen daarvan en ook nu nog de verlichte ideeën van onze huidige tijd over hoe onze kunstmatige economie draaiende gehouden dient te worden.
Nog steeds heeft de Wijsheidsvrouw in onze samenleving geen Plek.

Evolutionair gezien zijn we inmiddels een heel eind opgeschoven.
Het Lichaam van de Aarde is volledig gevitaliseerd op 21-12- 2012 door de krachtige planetaire uitlijning in die periode.
Ook de vrouwen, die tot op het bot zijn gegaan hervinden nu hun verbinding met het Oorspronkelijke Levensveld en kunnen hun Kennis delen over HOE onze gemeenschap weer te verbinden met de evolutie van de Aarde, te regenereren, te revitaliseren en Nieuw Vormen te laten ontstaan: de Oervrouwelijke manifestatiekracht.

Rehabilitatie van de Wijsheidsvrouw

Deze maartse periode met al haar belangrijke kosmische doorgangen herstelt en opent in potentie Het Pad van de Wijsheidsvrouw.
Vanuit de Aarde is een krachtige, onstuitbare stroom op gang gekomen, die de oervrouwelijke manifestatiekracht reflecteert en ondersteunt.

En daarmee een rehabilitatie van haar Plek in onze Gemeenschap.
‘Zij is degene, die geconsulteerd wordt door de Gemeenschap, voor heling van complexe relaties op alle lagen van Bewustzijn: Ik, Wij, mondiaal en Universeel.
Zij heeft daarvoor contacten met werelden, die voor
 anderen doorgaans minder toegankelijk zijn en zij is in staat het Heilige karakter van Alles wat er gebeurt te bewaken, te onderstrepen en te vergroten: zowel in de Levenspuls als in de Ruimte’ (e-journey ‘Op Ware Grootte’, nov/dec 2014)

Op Verzoek deed ik vanmorgen in mijn Stille Moment ceremonie voor al deze Wijsheidsvrouwen: de connectie met de Evolutie van de Aarde, die óók de onze is.

Delft, 20 maart 2015 – Witte Kristallen Wereldoverbrugger – ‘Wanneer de Wijsheidsvrouw ons het Nieuwe Fundament en de Nieuwe Samenhang in de Aarde laat ervaren, kunnen we de oude realiteit loslaten en De Dageraad begroeten’.

De Wijsheidsvrouw – Het Pad naar en Verbondenheid met de Natuur
Getagd op: