eed_hippocrates

In Essentie is het Leven heel eenvoudig: de Ziel wil zijn diepste wens tot uitdrukking brengen: leven naar Waarheid, Verantwoordelijkheid, Eerlijkheid, Rechtvaardigheid, kortom Liefde. Wanneer dit kan, ontstaat beZield Leven. De Ziel heeft het Lichaam in eigendom genomen en regisseert het bestaan.

Vaak is ze daar: onze minister Schippers met berekeningen over de kosten van de zorg. De kosten dalen hoorden we op Prinsjesdag.
Zou het zo zijn, dat de daling in de zorgkosten mede veroorzaakt wordt, doordat steeds meer mensen kiezen voor complementaire zorg in plaats van medicijnen en medische ingrepen en onderzoeken als eerste keus?
Dat in die zin de reguliere consumptie terugloopt, omdat steeds meer mensen kiezen voor een andere benadering: Wie is er ziek in plaats van wat is er aan de hand?
Onze zorg past niet meer bij onze ontwikkeling in denken en doen over ziekte en gezondheid.

De samenhang verloren

Onze reguliere zorg is verworden tot een ernstig opgedeeld geheel van specialismen, geprotocolleerde ingrepen van ‘klachten’, een mechanisch en chemisch denken over ons lichaam, wij zijn een resultaat van de chemie van ons brein. Er is een karikatuur ontstaan van wie we in essentie zijn.
We zijn de samenhang tussen ons Lichaam, onze emoties, ons denken en de evolutie van onze Ziel volledig uit het oog verloren.
De huidige zorg is ver afgedreven van het klassieke helende principe.
De Ziel is uit de zorg verdwenen.

Individuele evolutie

Mijn eigen Reis in de neurowetenschappen en de Ancient Life Science, mijn contacten met native traditions èn mijn vermogen om ‘door mijn oogharen’ velden waar te nemen, laten mij zien, dat het hoog tijd is voor de rehabilitatie van de Klassieke Heelkunde.
De Klassieke Heelkunde, gebaseerd op de oude Kennis, die uit Soemerië en via Egypte, bij de Grieken in onze Westerse cultuur is uitgewerkt door Hippocrates en de Aesculapen.
We zijn veel méér: we zijn de optelsom van een miljarden jaren lange evolutie, als mensheid, maar óók als individu op Reis door meerdere Levens heen.
Altijd dragen we deze evolutie met ons mee, bewust of onbewust in heel oude oerpatronen.
Het is eenvoudigweg onmogelijk om je eigen individuele evolutie niet te beschouwen om verder te komen.
En dat is toch wat we allemaal willen, nietwaar, een stukje verder komen…

Integratie

Wat daarvoor nodig is, is integratie: de Klassieke Heelkunde integreert 4 domeinen: ons fysieke Lichaam, ons emotionele leven, onze denkwereld en de evolutie van onze Ziel: individueel en collectief.
Ieder maakt de unieke ingang via een eigen domein, vaak via meerdere: via de fysieke ingang, via de evolutionaire poort, en zo verder.
Altijd komen alle domeinen aan bod. Het gaat immers om Heel-kunde.

 • fysiek: lichamelijke klachten, die we op hun fenomenologie benaderen, niet via labels of syndromen. Waar in het Lichaam is ongemak, hoe wordt je je die gewaar en welk orgaan is uit de algehele ordening van Levenskrachtig functioneren en Vitaal SamenWerken?
 • emotionele leven: verschijnselen als overweldigd voelen, prikkelbaar zijn, overgevoeligheid, maar ook somberte, ontoereikend voelen, wanhopig zijn en dergelijke. Emoties, die zich keer op keer voordoen, terugkeren als patroon en je bestaan doordringend kleuren.
 • denkwereld: gedachtenpatronen en ideeën over jezelf en het leven in het algemeen, conclusies die je ooit hebt getrokken, patronen die zijn ontstaan door al dan niet adequate oorzaak-gevolg relaties;
 • evolutionair: waar ben jij op je Reis door dit Leven? Wat is jouw Evolutionaire Leerles en hoe ben je daarvoor equipped? Waartoe bij deze ouders, deze partner of juist solo, waartoe bij deze collega’s? Welke verbindingen heb jij kosmologisch gezien, met andere werelden (interdimensionaal)? Hoe maak jij je overgangen? Allemaal vragen, die we op het niveau van ons Wezen benaderen en exploreren.

Bezield leven

Kort gezegd is het Leven heel eenvoudig: de Ziel wil zijn diepste wens tot uitdrukking brengen: leven naar Waarheid, Verantwoordelijkheid, Eerlijkheid, Rechtvaardigheid, kortom Liefde. Wanneer dit kan, ontstaat beZield Leven. De Ziel heeft het Lichaam in eigendom genomen en regisseert het bestaan.
Dat is voelbaar, wanneer dat gebeurd is. Dat gaat niet plots, het gaat heel geleidelijk: het wordingsprincipe.
De basis van de Klassieke Heelkunde is het autonome zenuwstelsel: Wervelkolom en Brein, in het bijzonder het oudste deel van het Brein.
Het autonome zenuwstelsel met heel de opgeslagen evolutionaire geschiedenis is voor de Ziel de route om zich in het Lichaam uit te drukken, om beZield te leven.
Dit is de reden, waarom de neuroreset, de lichaamsbehandeling van het autonome zenuwstelsel, altijd deel uitmaakt van de veelkleurige Reis, die gemaakt wordt.
Een heel concrete behandeling van de axonpunten, hands-on, van het autonome zenuwstelsel.
Hier is waar de Ziel contact maakt met het Lichaam.

Gedachte-experiment

Stel je eens voor, dat alle ruis in je lichaam, in je emotionele leven, je denkwereld en uit oude herinneringen en ervaringen geleidelijk aan tot rust komt.
Ervaringen van dit leven, maar ook die tijdens de bevalling, de zwangerschap, ja zelfs ten tijde van je conceptie, alsmede allerlei collectieve ervaringen, die in ons cultuurbewustzijn zijn opgeslagen…
Stel je eens voor, als je daar zicht op krijgt, er regie over neemt, dat het je systeem uiteindelijk verlaat en dat er een alledaagse Ruimte ontstaat, niet voor een moment van bliss of tijdens meditatie, maar gewoon als een manier van zijn, als een manier van in het Leven staan, de Natuurlijke Individualiteit?
Is dit evolutionair gezien niet het hoogst mogelijke voor de mens?
We zijn er Nu aan toe.

Delft 19 september 2014 – Geel Kristallen Zaad – Ik plant het universele Zaadje van de Klassieke Heelkunde, omdat we klaar zijn voor het Opbloeien van onze Essentie in ons Lichaam èn in onze samenleving van alledag. Belichamen.

 

 

 

 

Klassieke Heelkunde – de Ziel keert weer terug.
Getagd op:                 

Eén gedachte over “Klassieke Heelkunde – de Ziel keert weer terug.

 • 29 oktober 2014 om 15:41
  Permalink

  ‘Heelkunde’ vind ik een mooi woord.

  Het inzicht dat het mij geeft is dat Heelkunde niet alleen betrekking heeft op fysieke of zieke lichaam, maar op allerlei dimensies. Kunstenaars die je laten stilstaan bij het grote zijn of wetenschappers die proberen de universele energie te begrijpen werken op hun eigen manier ook aan Heelkunde.

  En zelfs ik als zeer aardse business-coach werk op mijn manier aan Heelkunde. Ik help mensen om hun ziel in hun bedrijf te integreren, om daarmee anderen van dienst te zijn, waardevolle diensten te ontwikkelen en goed geld te verdienen.

  Bedankt voor je inspirerende stuk. Mooi om te zien dat Heelkunde vele facetten heeft en dat we er allemaal vanuit ons eigen perpectief aan kunnen bijdragen.

Reacties zijn gesloten.