‘Ik ben in de Aarde, ik ben nooit weg geweest’ (januari 2008, Montsegur)

Sinds de Venus Transit op 6-6-12 (12:12) en de Zomerzonnewende van 21-6 worden onze Werelden nu in hoog tempo losgeknipt.
Oude connecties tussen informatievelden komen los en laten hun lading en betekenis zien.
Dat gebeurt in àlle werelden en realiteiten.
Tussen ons en andere mensen, tussen ons en de Aarde, tussen ons en andere collectieven en universa,… tot in al jouw Heilige Richtingen.
Er zijn in de oude informatievelden veel connecties geweest, die functioneerden op misbruik van het Natuurlijke principe.
Het Natuurlijke principe is daarmee verdwenen en/of vervormd, onze economie en samenleving zijn kunstmatig geworden.
Op ons wereldtoneel is genoeg daarvan te zien.

Ingrijpen in de Natuurlijke cycli

Eén van de methoden om je Natuurlijke principe te verliezen of weg te geven, is het doorbreken van natuurlijke cycli: Dat kan vooral via allerlei denkprocessen, zgn. gedachtesmog, maar ook bv farmaceutisch, medisch of chemisch.
Andere minder bekende methoden zijn via de energie van de Aarde zelf: misbruik dmv leylijnen en krachtplaatsen van de Aarde, via dieren en via implantaten in DNA.
Toen bv de blanken in Noord-Amerika kwamen, ontnamen zij de natives hun oerkrachten (Natuurlijkheid) door massaal bisons en wolven af te slachten. Dat zijn miljoenen exemplaren geweest.
Ook verplaatsten ze clans van hun heilige gronden, zodat het contact met en de verzorging van de Aarde stopten.
Ook in onze verre vroege geschiedenis van de Aarde, die zich veelal onttrekt aan onze direkte waarneming en geschiedenisboeken, is er veel misbruik gemaakt van de loyaliteit van de Aarde, de dieren en het Natuurlijke principe.
Altijd is er bij dit misbruik van loyaliteit sprake geweest van kunstmatigheid om te kunnen controleren en beheersen voor eigen gewin.

Ook het ontstaan van de monotheïstische godsdienten in Egpyte (Achnaton/Mozes) en Babylon betekende het einde van het Natuurlijke principe.
Aton, Yahweh, allemaal zinnebeelden van de Zon, het Licht, verdreven het Natuurlijke principe van de Aarde, het Oervrouwelijke, de Liefde.
Het hele pantheon van goden moest plaats maken voor één God, voor Wet, Verbond en dogma.
Juist ook in deze kaders zijn de magische mogelijkheden niet altijd integer en heilzaam ingezet.
Het stromende Natuurlijke principe resttte slechts de verstolling en stagnatie.

Multidimensionale healing

Sinds de zomer passeren veel van deze oerthema’s mijn werktafel.
Door het losraken van de oude informatievelden gaan de losgekomen ladingen op het verlies van Natuurlijkheid nu resoneren in mensen. Wanneer deze ladingen zich melden bij jou, worden ze werkelijk in àl je verbindingen en realiteiten voelbaar.
Ze staan nooit ‘uit’, ze maken deel uit van jouw ‘oerpatroon’.
Levenslang konden ze onopgemerkt blijven.
Nu, vóór en nà de shift melden ze zich.

De omgang met de melding van deze ladingen is heel verschillend.
Ik ben blij, dat steeds meer mensen met hun last de weg naar mijn werktafel vinden, zodat we ook in hun eigen energiesysteem de oude informatievelden verder kunnen losknippen en alle oude informatie kunnen wegnemen.
Omdat we daarbij ook tot ver voorbij de zichtbare werelden werken, tot ver in de universa, tot diep in de Aarde, tot in het voor-fysieke leven… ja, tot zelfs de éérste manifestatie van Leven en DNA, is het mogelijk om de alleroudste oerthema’s tot heelheid te brengen.
Al die deelaspecten van jouw Natuurlijkheid, die ooit ergens verloren zijn gegaan of zijn vervormd geworden door welke invloed ook, brengen we weer samen in jouw Oorspronkelijke Ordening en Blauwdruk.
Dàt is het moment dat je je Natuurlijke Individualiteit weer kunt voelen en toe-eigenen.
Die is namelijk nóóit weggeweest…

‘Ik ben in de Aarde, ik ben nooit weggeweest’

Januari 2008. De sneeuw knispert onder mijn voeten. Ik klem mijn stok stevig in mijn hand. De lucht is helder en prikkelend.
Het pad omhoog glibbert en is verlaten.
Ik ben de enige op dit pad.
Op 1 januari ben ik hier heen geroepen. Er is iets in de Aarde voor mij.
Het is guur buiten, van binnen ben ik warm van verwachting. Mijn Hart raast van het komende contact.
Boven mij torent de MontSegur. Mijn voeten volgden de Aarde hierheen.
Bovengekomen dondert de winterse Stilte adembenemend in mijn oren.
Ik voel alleen de Wind, ik hoor mijn Hartslag.
Wanneer ik op een muurtje het witte dal richting Toulouse inkijk, hoor ik Haar Fluisteren:
‘Lief Kind, Ik ben in de Aarde, ik ben nooit weggeweest’.
In het golvende landschap zie ik Haar.
Ze wacht in de Aarde om wakker gekust te worden.
Het Natuurlijke principe… het is nooit weggeweest.
Ik hoef het alleen maar héél zachtjes wakker te kussen… Magisch Moment van Eindeloosheid…

Multidimensionale healing op aanvraag: ‘Aan de werktafel’ of via skype.

Delft, 7 december 2012 – Rode Spectrale Hemelwandelaar – Wonderschoon hoe in die uiteenvallende werelden de route is gemarkeerd naar Mijzelf… Explore!

 

Van de Werktafel: Multidimensionale healing – Oerthema’s en Natuurlijkheid
Getagd op: