physis (Portugal – Rota Vicentina 2016)

De Natuur, het Leven, het Natuurlijke principe doordenken
Verwondering over het Leven
de altijd terugkomende Vraag naar de Oorsprong, Eenheid, Pluraliteit

van kosmische processen en van de Natuur.
Als mens ben ik onderdeel van een veelomvattende Natuur,
wij zijn Natuur.

physis
geboren worden, groeien,
dat wat ruimte inneemt
de innerlijke aard van de dingen
wat in zichzelf bestaat
verborgen-zijn

archè
ik wil de natuurlijke werkelijkheid begrijpen
de oerstof of het grondprincipe
het ontplooien daarvan,
de manifestatie en de transformatie,
het worden van de vormen,
het Wordingsprincipe

Het onbegrensde en het begrensde
het onbepaalde en de structuur

de eeuwige Wording, die in zichzelf terugkeert
het begin en einde van alles,
als een Kringloop
tot voorbij de Dood er op volgt.