Encyclopedisme
Samengesteld (Portugal – Rota Vicentina 2016)

Het woord encyclopedie komt uit het Grieks: ἐγκύκλιος παιδεία, enckyklios: een circulaire, die de gehele cirkel omvat.
De oude wetenschappers werden georganiseerd rond zgn encyclopedische disciplines, thema’s.

In de Renaissance wordt de encyclopedie verder ontwikkeld door er de betekenis aan te geven van een ‘Cirkel van Kennis’: de cirkel als symbool geassocieerd met de fundamentele eenheid van de samengestelde delen.
Het ideaal van de eenheid van kennis vervat in de metafoor van de “cirkel ” zal actief tot het midden van de twintigste eeuw blijven.

Een encyclopedie is een werkvorm waarin kennis wordt verzameld, die op een bepaalde manier is samengesteld en op elkaar afgestemd, met de bedoeling om deze toegankelijk te maken voor het publiek.
De kennis is nauwgezet verzameld en wordt kort en bondig vermeld en het raadplegen wordt vergemakkelijkt door schema’s of overzichten.
De werkvorm kan een onderwijsdoel hebben of als informatiebron of bedoeld als onderhoud van ons culturele geheugen.

Het is haast onmogelijk om een encyclopedie zonder culturele of ideologisch bias te maken: immers de keuze van de samensteller voor de inhoud en de samenhang speelt altijd een rol.
Encyclopedieën zijn thematisch, afhankelijk van de kennis van de samensteller en het doel van de encyclopedie.

Tegenwoordig in de 21e eeuw met de gemakkelijke toegang tot talloze informatiebronnen, is een encyclopedie een open project, dat leeft en groeit op geleide van de door gebruikers toegevoegde kennis.

Lees verder bij De Bibliotheek om te ontdekken hoe ik het encyclopedisme als werkvorm heb toegepast op wat ik verzameld en ontdekt heb over het Natuurlijke principe.