Shekinah

‘Bijna alle mystieke tradities zijn oraal en worden via de ervaring doorgegeven, méér dan via geschreven taal.
Het komt erop aan om er Bij te zijn, méér dan er over te lezen’ (Chartres – juni 2007)

In de Joodse traditie worden de dagen tussen het Joodse Nieuwjaar en Grote Verzoendag de Tien Ontzagwekkende dagen genoemd.
Het is een periode van Stille Inkeer, gebed en Teschoewa.
Alles is er op gericht om weer terug te keren naar God, om ‘weer bijgeschreven te worden in de boeken van God’, zoals gesproken in het gebed gedurende deze periode: het Avinu Malkenu.

In de traditie worden deze 10 dagen gebruikt om met alles in het reine te komen: in jezelf en met je naasten, om zo weer in het reine te komen met God.
In het gebed weerklinkt dat intènse verlangen om weer terug te keren naar God: Teschoewa, dat wil zeggen je weer keren naar de Onnoembare, de Ontzagwekkende.

De mensen bereiden zichzelf voor, zodat de Aanwezigheid van God, het Vrouwelijke Aangezicht van God, de Shekinah, weer in hen kan wonen.
Op Grote Verzoendag trad de Hogepriester in het Heilige der Heilige binnen en kwam daar via de Ark van het Verbond in verbinding met de Shekinah. Hij fungeerde als ‘intermediair’ voor zijn volk.
Door dit contact kon iedereen weer ‘bijgeschreven’ worden, dwz iedereen kreeg een krachtige zuivering van zijn Lichamen, terug naar de Oorspronkelijke trilling (DNA). Lees meer over de Shekina in dit blog.

De Shekina is sterk verbonden met de Levenskracht: de Kosmische en de fysieke Baarmoeder.
Het is een heel subtiele Kracht, die lang niet toegankelijk was, omdat ‘zij geen plaats had om te wonen’, zoals in de Zohar met zijn wonderschone teksten staat.
Nu vrouwen, maar óók mannen steeds meer de Heiligheid van de Shekinah gaan doorvoelen en Belichamen, komt deze bijzondere Levenskracht, de Vrouwelijke Aanwezigheid van God, weer onder de mensen.

Bij het toegankelijk worden en Belichamen van de Heiligheid van de Shekinah spelen de Drie Maria’s een hoofdrol.
Als geen ander Belichaamden zij de Geheimen van Leven en Dood, van Levenskracht en Geboorte van Nieuwe Tijdperken.
De Tien Ontzagwekkende Dagen is een prachtige periode om het contact met de Oude Kennis en Wijsheid verder te verdiepen, te verfijnen èn in ons Lichaam op te nemen.

E-course

Gedurende deze Tien Ontzagwekkende dagen kan ik je een e-course aanbieden, die bestaat uit de volgende onderdelen:

  • zondagavond 16 september, Joods Nieuwjaar: Rosh Hashanah èn Nieuwe Maan: eenvoudige maaltijd met gezamenlijke kennismaking, afstemming en start van de Cirkel, lopen van het labyrint bij Conferentiecentrum Samaya in Werkhoven;
  • bijna dagelijks een emailbericht met aanwijzingen voor je Stille Moment, afgestemd op de energie en de mogelijkheden van de Velden en de Cirkel in het Moment;
  • indien nodig tussentijdse begeleiding;
  • woensdagavond 26 september, Grote Verzoendag: Yom Kippur: gezamenlijke eenvoudige maaltijd en labyrint bij Samaya, afsluiten van de Cirkel.

Praktisch

  • Datum e-course: 16 september – 26 september 2012
  • Locatie: op 16 en 26 september: Conferentiecentrum Samaya, Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven. Voor route klik hier. Overige dagen: in jouw eigen omgeving;
  • Tijdstip: op zondag 16 en woensdag 26 september: verzamelen om 18u30, start 19u00, overige dagen: naar keuze;
  • Waardering: vanaf € 155, incl 2x eenvoudige maaltijd, 2x labyrint lopen, koffie&thee, lekkers, emailberichten gedurende 10 dagen, tussentijdse begeleiding indien nodig, algemene begeleiding door mij persoonlijk. NB indien de prijs een reden is om niet deel te nemen, neem dan contact op;
  • Aanmelden en info: via email: lie@lievanschelven.nl of telefonisch: 015-2136606

Ik voel me opgetogen en Dankbaar om deze periode gezamenlijk door te reizen!

Delft, 29 augustus 2012 – Rode Lunaire Hemelwandelaar (GAP) – ‘Vandaag zijn de Werelden, die op ons wachten héél toegankelijk. Het is aan ons om ons te prepareren en om op het Kompas van Moed en Compassie daar te gaan kijken’

 

E-course: De Tien Ontzagwekkende Dagen – Shekinah en de Oude Kennis van de Drie Maria’s
Getagd op: