IJsland-2014
IJsland-2014

 

 

Samen met Wendy van Buul en Bruno van den Elshout, bedrijven we in deze Reis onderzoekend de Kunst van Leven volgens het Wordingsprincipe: de kunst om te maken, en te laten ontstaan, wat beantwoordt aan onze diepste wens en daar tegelijkertijd de ultieme expressie van is.

 

De wens om deze Reis samen te maken, vind haar oorsprong in onze eerdere samenwerking zoals we die beleefden binnen kunstproject NEW HORIZONS.
Samen bereisden we de horizon en al wat zij voor ons vermag, met een bijzonder kunstwerk-in-boekvorm als tijdelijke eindbestemming.

Met De Reis die we maken reizen we aan die horizon voorbij.
Verkennend hoe we de ervaring die we dankzij NEW HORIZONS vergaarden, nader kunnen verrijken en hanteerbaar maken.
Ik schreef er een cursiefje over:

 

De Reis die wij maken wordt wat het in Potentie is,
wanneer we Ruimte en Zicht houden voor drie
elementen, die onze Reis funderen en samenhang geven.

Een Vitale Reis is een reis van
Belevenissen. Niet de belevenis tegen de verveling,
maar Belevenissen, die worden opgezocht en
uitgedaagd in het teken van een gezamenlijke
zoektocht. We kunnen er lang over denken en
lang over praten, uiteindelijk gaat het om beleven in het
levende laboratorium, dat onze Reis is.

Dan worden de belevenissen en
ontdekkingen zorgvuldig gedeeld. Focus ligt op het
doordenken en doorsnappen van wat is doorleefd.
Er ontstaan meerde lagen van betekenis: de
alledaagse en die van de grotere bewegingen en
abstracties. Door het ingebrachte te
synchroniseren versterken we we de coherentie van
de Reis en de Vitaliteit. Hoe meer coherentie, hoe
Vitaler.

Op geleide van de zich steeds verder
ontwikkelende en helder wordende coherentie
ontstaan ideeën en impulsen, die om ontwikkeling
vragen. We zijn steeds verrast over hoe nieuwe en
toch bekend ze zijn. In het bekende herken je de
coherentie, in het nieuwe de nieuwe lagen, die we
hebben aangeboord in ons onderzoek.

Beleven
Delen
Ontwikkelen

Het uitbalanceren van deze drie
elementen vraagt voortdurende Aandacht. Het lijkt
alsof ze lineair lopen, echter wanneer je het
proces van Vitaal Samen Reizen nauwgezet volgt,
zie je dat ze circulair en ritmisch aanwezig zijn:
alternerend in een natuurlijke flow van
verschijnen.

Elk van deze drie elementen vraagt zijn eigen
condities. Bewustzijn van deze condities en
die vervolgens realiseren en telkens weer
fijnschaven, maakt dat de Kringloop van Vitaliteit
rond blijft. Niets is vanzelfsprekend, Dankbaarheid
leven is een Zegening voor de
Kringloop.

In je ééntje ga je sneller, samen kom je verder.

279 woorden

www.dereisdiewemaken.nl

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.