IMG_0088

 

 

 

 

Het dragen van Verantwoordelijkheid als Vernieuwer of Pionier in deze tijd veronderstelt een elementair inzicht in de manier waarop de Schepping werkt.

 

Belichamen

Alchemy of Awakening is een methode om deze fijnstoffelijke werelden van de Schepping beschikbaar te maken voor ons fysieke lichaam: Belichamen.
Na diepgaand ervaren, begrijpen en Belichamen van de elementen van de Schepping ontstaat de natuurlijke manier van in het Leven staan, die onontbeerlijk is voor Vernieuwers, Pioniers en Evolutionaire Leiders, die in hun eigen Persoonlijke Vitaliteit doorleefd hebben hoe een samenleving in transitie naar een Vitale SamenLeving evolueert.

De Goddelijke Scheikunde

Alchemie werd wel de “Goddelijke Scheikunde’ genoemd.
De alchemie is een natuurfilosofische wetenschap, die o.a. al in het oude Egypte werd beoefend.
In het woord herken je het Arabische lidwoord ‘al’ en ‘kem’, bekend van een hiëroglief uit Egypte, dat ‘zwarte aarde‘ betekent.
De ‘zwarte aarde’ verwijst naar de 5 elementen, waaruit het aardse leven is opgebouwd.
Het waren vooral de Arabische alchemisten die de Alchemie beoefenden als verrijking van hun innerlijk, als een weg om het Goddelijke, het Onnoembare te kennen, Awakening.
Het waren deze Arabische alchemisten, die de Franse wijsheidszoekers, die in de middeleeuwen naar de Arabische wereld reisden, hebben opgeleid en geïnspireerd.

Een zuiverend en openend proces

In essentie is de alchemie een zuiverend en openend proces.
Het is een voortdurende cyclus van doorgangen, die gefaciliteerd worden door innerlijk werk.
Waar we vroeger voor dit werk naar mysterie scholen gingen, zijn we door onze gezamenlijke evolutie nu in een tijd, waarin deze doorgangen vooral in het gewone leven worden aangereikt en worden doorleefd en verinnerlijkt.

Binnen de methode van Alchemy of Awakening ontwikkel ik remedies.
Ik breng daarbij de fijnstoffelijke informatie in een drager en een conserveermiddel: zuiver water en zuivere alcohol.
Bij het proces van transmissie speelt de Heilige Geometrie een fundamentele rol.
De remedies werken in op alle lichamen: fysiek, emotioneel, mentaal en evolutionair.

Momenteel zijn er 3 series.

De serie Sisterhood bestaat uit 13 remedies.
Sisterhood verwijst naar de Oerprincipes van de Schepping, die in deze Remedies zijn gecodeerd.  Deze coderingen worden in de Aarde, onze universele Moeder en Zuster, bewaard. De Remedies realiseren een heel diepe verankering met het Hart in de Aarde en de connectie met de Blauwdruk van de Oerprincipes. Via de verbinding met de diepe Aarde ontstaat een nieuwe geometrie in het Lichaam.
De inwerking van deze Remedies verloopt via de wervelkolom en het Brein.
Dit zijn de organen van ons Lichaam, die ons Bewustzijn dragen en onze Ziel uitdrukken. Het zijn dan ook de organen die onze evolutionaire belasting dragen.
Reizend en contact makend met de Remedies ontstaat een diepgaand besef van de eigen Natuurlijke Individualiteit, een eigen ZelfStandige oprichting en een Natuurlijke Verantwoordelijkheid. Al deze eigenschappen maken doorgroei naar Being an EarthMother mogelijk.

De tweede serie Living Waters is vanaf 21-12-2011 gerealiseerd en brengt in contact met de Oerkrachten en Oerelementen van het Leven.
Deze serie draagt de heel subtiele trillingen van de cyclus nà 2012 in zich.
Voor die Pioniers, die een Calling hebben om Bruggenbouwer naar de Nieuwe Samenleving te zijn en die deze héle prille frequenties willen consolideren.
De Living Waters ondersteunen Op Maat jouw unieke bijdrage aan Nieuwe Vormen.

De derde serie EarthMothers, die nog volop in ontwikkeling is, ontsluit concreet en vormvast de scheppende principes.
Het voert naar diepe herinneringen van de schepping van de Aarde, ons blanke ras en herstelt heel diepgelegen evolutionaire verbindingen, die er óóit waren. Deze serie reikt de ervaring aan van wezenlijk Vitaal SamenWerken, zoals ooit geleefd op onze Planeet echter aangepast aan onze huidige realiteit.

Neem contact op wanneer je de Remedies wilt ervaren.