Ireland, Connemara - 2015
Ireland, Connemara – 2015

Een filosofische consultatie bij mij is samen op reis gaan: een ontdekkingsreis die je wegvoert van je gebruikelijke denkbeelden.
We gaan ongekende dingen tegenkomen, nieuwe en ongewone ideeën, die je aandacht zullen opeisen en die vragen om ingevoegd te gaan worden in je dagelijks leven.

In onze denkreis zijn we op zoek wat er achter of onder het alledaagse en waarneembare verscholen ligt aan verborgen structuur, onverwachte richtingaanwijzers en symboliek. In plaats van concrete oplossingen voor ervaren problemen na te jagen, speuren we naar jouw onderliggende visie.

Als filosofische trekvogel maak je je los van de heersende en opgelegde opvattingen, we trekken de deur van het bekende in het slot en scheppen een vrije Ruimte voor Nieuw Denken.
We maken contact met een ruim veld van Mogelijkheden: oude kennis, denkers en tradities, de geboden context en de vorm te geven toekomst.

Je leert een heldere blik ontwikkelen: reflecterend, bevragend, kijkend achter de vertrouwde opvattingen en betekenissen. We zullen andere opvattingen en zienswijzen op het spoor komen en onderzoeken. Met deze gevonden helderheid kun je verder reizen.

Ben je in jouw eigen Reis het spoor bijster geraakt in de hedendaagse vloed van losse, gefragmenteerde informatie, ontfutseld van zin en van waarde bestolen?
Voel je dan welkom om mee op avontuur te gaan.