‘Few wish to travel where the Seer goes’

 

Ik zie in de wereld om mij heen dat…

er gelukkig een toenemend inzicht is, ‘dat het anders moet’ in onze samenleving. De zoektocht van velen speelt zich nog af in de bekende denkmodellen uit de Verlichting. Er is een toenemend wakker worden, dat het belangrijk is om ons gevoelsleven, ons Hart meer in te schakelen. Veel zijn zich nu bewust, dat het belangrijk is, dat het vrouwelijke principe meer leefruimte krijgt. Alleen: hoe ziet dat er uit? Veel Vernieuwers verliezen in hun enthousiasme en gedrevenheid hun Vitaliteit, raken uitgeput, omdat ze nog niet weten hoe ze zichzelf kunnen vitaliseren en balanceren op een andere manier dan ze wellicht al gewend waren…

Wat ik in de wereld om mij heen zie, is dat er in het mainstream denken over Vernieuwing van onze samenleving nog veel gedacht en gehandeld wordt vanuit diepliggende en nog onbewuste gedachtenpatronen, die zijn terug te leiden op onze religieuze tradities. Wat ik in de wereld om mij heen zie, is een aarzeling om oude vormen helemaal los te laten. Vernieuwing wordt dan nieuwe wijn in oude zakken. Veel Verniewers in organisaties (en in hun persoonlijk leven) verliezen hun Vitaliteit, omdat ze de oude vorm nog niet kunnen loslaten en een vorm levend willen houden, die eigenlijk al aan het eind van zijn cyclus is gekomen.

 

Wat ik zou willen zien, is…

dat er meer bewustzijn en doorleving komt op de Natuurwet, dat verandering en opbloeien alleen kan via het oervrouwelijke principe. Bij iedere Geboorte, iedere Vernieuwing is Zij aanwezig. Voor verandering en opbloei is een stevige Fundering vanuit de Aarde nodig. Ik zou willen zien, dat we ons meer en onbevreesd bewust worden van de heilzame Kracht van de Dood, zodat we liefdevol kunnen laten gaan, zonder verdriet en angst, maar vanuit Wijsheid en Dankbaarheid.

Wat ik zou willen zien, is dat we doorvoelen, dat op de drempel van de manifeste en nog niet-manifeste werelden, we ons gaan richten op de Diepere Wijsheid van de Natuur. Wanneer we ons bewustzijn over onze SamenLeving uitbreiden, wanneer we begrijpen hoe matter and spirit samenhangen, hoe wij deel uitmaken van vele (ook – nog – Onzichtbare) Werelden (multidimensionaliteit), dan zou ik willen zien, dat we als vanzelfsprekend weten, dat het oervrouwelijke principe Licht en creativiteit èn Vitaliteit laat instromen.

Wat ik zou willen zien, is dat we voor altijd voelen en Weten, dat het goede van beneden komt. Dat we weten, dat we zonder contact met de Vitaliteit vanuit de Aarde niet kunnen overleven en Vernieuwen. Onszelf niet, onze vormen niet, onze samenleving niet… en onze Planeet, onze enige plek om te wonen, niet. Het oervrouwelijke principe heeft het ultieme Meesterschap over de Wereld van de vormen, omdat zij het Leven creëert.

Wat ik zou willen zien, is dat mensen herontdekken hoe belangrijk het is om gehoor te geven aan de behoefte om alleen te zijn. Dat mensen weer voelen, dat de belangrijkste ervaringen heel vaak  ‘solo’ worden opgedaan. Ik zou graag willen zien, dat de mensen de heilzame werking van een practice weer kennen, van contemplatie en van Stilte.

Daarom kom ik in actie door…

mij volledig te wijden aan het ‘wakker kussen’ van de oerprincipes, in mensen, in collectieve Velden, overal waar trilling is en waar het Leven mij brengt. Ik creëer steeds nieuwe Projecten en Werkvormen, waarin ik de mensen in contact breng met ervaringen, die zo belangrijk en helend zijn om te Vitaliseren en om te Vernieuwen.

Ik kom in actie door mijn Reis naar de volgende Cyclus, The Emerging Reality,  met jullie te delen, sharing, één van de krachtigste vormen van het oervrouwelijke principe. Ik  werk graag ‘met’ en ‘voor’ mensen-in Cirkels, omdat de Cirkel van Harmonie en Dialoog een afspiegeling, een oefentuin,  is van onze nieuwe SamenLeving.

Ik kom in actie, door mijn Uitnodiging, dat iedereen van binnenuit voelt om op jouw unieke en Oorspronkelijke manier mee te gaan doen aan onze Nieuwe SamenLeving. In je directe omgeving waar je woont en leeft, in je werkzaamheden, je gedachten en je hoe je de ander Liefhebt. Het kan zo Eenvoudig…

Ik ben er voor…

diegenen, die zich een ‘ware zoeker’ voelen naar nieuwe vormen in een Nieuwe SamenLeving. Voor diegenen, die diep van binnenuit de Uitnodiging voelen, om zelf  de nieuwe SamenLeving te gaan vormgeven. Ik ben er voor diegenen, die op hun Pad van Pionier Bemoediging en Vitaliteit zoeken, in hun persoonlijk leven, in hun werkzaamheden, in hun vernieuwende initiatieven. Voor diegene die reflexie zoeken en hun contact met Andere Werelden willen vergroten. Ik ben er voor mensen, dieren en zaken, die weer Vitaal en Oorspronkelijk willen Leven, zoals ze ten tijde van de Schepping zijn bedoeld.

Ik beloof hen, dat…

ik voor hen een integere ‘Way-shower’ zal zijn, vooral door hen te laten delen en voor te leven hoe het Leven van de Pionier geleefd kan worden. Ik beloof hen, dat ik zonder ophouden, wat zich ook voordoet, blijf geloven in hun Talent en Legende en een Fundament van Vertrouwen kan laten voelen, totdat dit Fundament in en door henzelf herkenbaar is geworden.

Ik beloof hen, dat ik mijn eigen mogelijkheden en vormen ten aanzien van waarnemen en helen voortdurend zal blijven vernieuwen op geleide van wat het Leven vraagt. Ik beloof hen, dat ik mijn eigen Vitaliteit als belangrijkste instrument zal Belichamen en verzorgen en dat ik alle situaties en omstandigheden, gevoelens en emoties omarm als afspiegelingen van mijn eigen Oorspronkelijke Origine.

Maar bovenal beloof ik hen, dat ikzelf steeds trouw blijf aan mijn eigen Talent en Legende, in synergie met de Andere Werelden en mijn persoonlijke spirituele Begeleiding. Mijn Vitaliteit.

Contact

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.