Ancient life science

‘Symbolisme exists precisely for the purpose of conveying to the imagination what the intellect is not ready for’ C.S. Lewis

Einstein heeft ooit gezegd, dat zijn belangstelling voor de wetenschap, science, voortkwam uit een verlangen om de gedachten van God te begrijpen.

 

Achtergelaten sporen

Talloos zijn de achtergelaten sporen van onze voorouders van hun zoektocht naar de Aanwezigheid van het Goddelijke, naar de Scheppingskracht, naar de Oorsprong van Alles. Zelfs al vanuit de prehistorie vinden we afbeeldingen, grotschilderingen, waarin we kunnen zien, dat de toenmalige bewoners van onze streken volstrekt in eenheid leefden met de natuur, de Aarde en de Schepping. Uiteraard hadden zij een ander bewustzijn dan wij nu, maar hun doorleving van het grootse kosmische Plan is duidelijk waarneembaar, wanneer je hun taal begrijpt.

Wanneer je wakker speurt, vind je deze sporen van Ancient Life Science:  in landschappen, symbolen, afbeeldingen, mythen en verhalen, in oude gebouwen, in rituelen en gebruiken, oude culturen, heilige teksten, stenen en kristallen, heilige kalenders, archetypen…

Fijnzinige taal

Wanneer je je diepgaand verbindt met deze sporen, kun je als het ware deze Ancient Life Science weer uitlezen… Het is een heel fijnzinnige taal, die met name gesproken wordt via het onderbewuste, de beeldtaal en de gewaarwording in je eigen lichaam. Het is de taal van je rechter brein.

Soms ga ik doelbewust op stap, reizend of anderszins om informatie te vinden, andere keren komt het me zomaar toevallen.

‘Ik studeer weinig, ik onderzoek veel’

Oud en/of Nieuw?

Steeds weer leidt deze wonderschone zoektocht rond Ancient Life Science naar een dieper begrijpen van de mysteriën van het Leven. Ongelooflijk hoe onze voorouders nog in contact waren met wat de moderne wetenschap nu ‘uitvindt’: morfogenetische velden, kwantumvelden, collective intelligence…

Maar ook is zichtbaar hoe onze moderne denkers over leiderschap en samenleven soms voortborduren op wat onze verre voorouders al wisten… Steeds komen dezelfde vraagstellingen in een samenleving terug, op een steeds dieper niveau van begrijpen en belichamen wat SamenLeven èigenlijk is. Ook deze ritmiek, deze Evolutie, is onderwerp van mijn zoektocht.

Neem gerust contact op wanneer je wilt uitwisselen over de raakvlakken met jouw zoektocht.